Groeikrachtprofessionals

Het McSense 'Groeikracht' model

Herijking organisatie

Veel managers en bedrijven realiseren zich niet of onvoldoende dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is en dat ze hun organisatie drastisch moeten ‘herijken’ om hierin mee te kunnen komen. Veel bedrijven hebben goede producten en gekwalificeerde medewerkers maar komen onvoldoende vooruit of zitten zelfs vast. De oorzaken zijn meestal te herleiden tot een organisatie die onvoldoende wendbaar is, die qua structuur, energie, intern ondernemerschap en bemensing niet meer aansluit op de veranderingen in de markt.

Deze organisaties lopen een groot gevaar om vroegtijdig vast te lopen, marktpositie te verliezen of zelfs failliet te gaan. De gemiddelde levensverwachting van bedrijven is niet voor niets de afgelopen 100 jaar bijna gehalveerd (Seifert research) en dat wordt naar verwachting alleen nog maar korter. Waarom ‘groeikracht’? Groeikracht houdt organisatie wendbaar Groeikracht geeft energie en positiviteit Groeikracht zorgt voor waardecreatie - voor stakeholders en samenleving Groeikracht maakt van je team en organisatie High Performers!De infographic licht een tipje van de sluier op:

mcsense-model-infographic

McSense Groeikrachtmodel

McSense heeft de groeiervaringen van heel veel bedrijven, organisaties, ondernemers en managers geanalyseerd en bij elkaar gebracht - we hebben de samenhang en succesfactoren onderzocht en daar bleken verassend veel parallellen in voor te komen.

We noemen dat 'de succesfactoren van groei'.

We hebben deze 'succesfactoren van groei' gebundeld in het McSense 'Groeikrachtmodel:’ een unieke combinatie van succesfactoren en slagkracht waarmee elke onderneming en organisatie (groot en klein) zijn eigen groeikracht kan ontwikkelen.

Het McSense 'Groeikracht'-model is een combinatie van het juiste GROEI(model) met maximale (executie)KRACHT → GROEIKRACHT!

Maximale executiekracht ontstaat door de manier waarop je het groeimodel in een organisatie tot leven brengt en daarin verankert - niet door daar als buitenstaander allerlei goedbedoelde adviezen over te geven maar juist door een organisatie van binnenuit (!) zelf de kracht te laten ontwikkelen om het zelf te doen.
Translate »